مزیت های سامانه آبونمان نسبت به سایر نرم افزارهای حسابداری ساختمان

مزیت های سامانه آبونمان نسبت به سایر نرم افزارهای حسابداری ساختمان:

  • دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت معتبر مطابق با استاندارد بانک مرکزی
  • تمامی صورت حساب های بانکی به همراه بارکد صادر می شوند و به راحتی می توان با دوربین گوشی خود از شناسه ها و مبلغ قبض آگاه شد
  • ثبت خودکار جزییات پرداخت شارژ در سوابق مربوط به قبض های شارژ صادر شده واحد، در سامانه وحساب بانکی مدیر و ساکن
  • کاربردی سریع وآسان (بدون نیاز به دانش حسابداری)
  • ارسال پیام اخطار به صورت خودکار به ساکنین در صورت عدم پرداخت شارژ
  • تسویه خودکار مبالغ شارژ پرداختی ساکنین یا حساب مدیر ساختمان قبوض شارژ صادر شده در سامانه
  • قابلیت پرداخت شارژ بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق تمامی درگاه های پرداخت قبض بانک های عامل و دریافت رسید معتبر بانکی یا قابلیت چاپ مجدد
  • اطلاع رسانی مبلغ و جزییات شارژ به صورت اتوماتیک، زمانبندی شده و دستی به اشکال مختلف سنتی و الکترونیک
  • محاسبه شارژ ساختمان بر اساس سیاست های مدیریت با حداقل ورودی ها وبه صورت اتوماتیک ، زمان بندی شده و دستی
  • دسترسی به سامانه در هر زمان و مکان و از طریق کانالهای مختلف ارتباطی بوسیله مدیران و ساکنین